Investori
Financovali počiatok vývoja priamej pomoci

Rytieri
Podporujú priamu pomoc a užívajú si výbavu rytierov
Stať sa RYTIEROM

Hrdinovia
Podporujú priamu pomoc a užívajú si výbavu hrdinov
Stať sa HRDINOM

Rebríček hrdinov 2017
Najaktívnejší hrdinovia pomoci a darov
Bodovanie pomoci

Komentáre hrdinov
Inšpiruj ostatných k akcii